โชว์รูมรถนำเข้า

ford mustang Eco boost 2.3 พร้อมศูนย์บริการ ช่างผู้เชี่ยวชาญ โดยตรง
911 carrera สั่งจองที่นี่ ได้รถเร็วมาก
new estima 2016 พร้อมให้คุณ สัมผัส ได้แล้ว ที่นี่
New Panamera ปรับโฉมใหม่ ตอบสนองความต้องการ สุงสุด เพื่อคุณ

สำหรับ ผู้ศึกษาต่อ ต่างประเทศ

เรียน sat หลักสูตร มาตรฐานเดียวทั่วโลก
เรียน ielts พร้อมรับรองผล มีระบบ ข้อสอบ จำลอง เพื่อวัดผล ก่อนสอบจริง

ดูแลระบบหล่อเย็น เครื่องยนต์ อย่างไรดี

หมั่นตรวจดูสภาพและการทำงานเป็นระยะอุปกรณ์ในระบบหล่อเย็นที่

สำคัญและจะขาดเสียไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพัดลมหม้อนำ้ เพราะช่วยในการถ่ายเทความร้อนระหว่าง รังผึ้งหม้อน้ำกับอากาศให้สมดุลกับปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้น ปัจจุบันพัดลมหม้อน้ำ ในรถยนต์ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะควบคุมการทำงานได้ง่ายกว่าชนิดขับด้วยสายพาน

แต่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถทำให้มีขนาดใหญ่มากๆ ได้ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าในรถมีน้อยรถที่ต้องการอัตราการไหลของอากาศมาก ๆเนื่องจากอุณหภูมิการทำงานของเครื่องยนต์สูง เช่นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล จึงยังจำเป็นต้องใช้พัดลมชนิดที่ขับด้วยสายพานโดยใช้กำลังจากเครื่องยนต์อยู่

โดยปรกติพัดลมหม้อน้ำไม่ต้องการการบำรุงรักษาใดๆ เพราะหากชำรุดก็เปลี่ยนใหม่ แต่อย่างไรก็ดีควรหมั่นตรวจดูสภาพและการท างานเป็นระยะ ๆโดยการตรวจสภาพและการท างานของพัดลมหม้อน้ าซึ่งควรท าทุกครั้งที่ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น น้ำยาแอร์ ต่อจากนั้นตรวจดูใบของพัดลมว่าไม่แตกหักเสียหายหรือเปลี่ยนรูปไปตรวจดูโครงยึดและกรอบบังลมว่าตรึงแน่นอยู่ในตำแหน่งอย่างถูกต้อง และไม่มีร่องรอยการเสียดสีสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ขาด แตกหัก หรือหลุดลุ่ยตรวจการทำงานของพัดลมหม้อน้ำและวงจรควบคุมโดยสตาร์ตเครื่องยนต์แล้วสังเกตการทำงานของพัดลมหม้อน้ำ

ในสภาวะปรกติระหว่างที่ติดเครื่องยนต์ใหม่ ๆ พัดลมหม้อน้ำจะยังไม่ทำงานพัดลมจะเริ่มหมุนเมื่ออุณหภูมิของเครื่องยนต์เริ่มสูงกว่าอุณหภูมิทำงานปรกติ(ประมาณ 85-90 องศาเซลเซียส)และจะหยุดหมุนเมื่ออุณหภูมิของเครื่องยนต์ลดต่ำลงกว่าระดับดังกล่าวสลับไปมาอย่างนี้ตลอดไปดังนั้น ถ้าพบว่าพัดลมหม้อน้ำทำงานอยู่ตลอดเวลาแสดงว่ามีสิ่งผิดปรกติเกิดขึ้น  ซึ่งอาจจะเป็นในระบบหล่อเย็นหรืออุปกรณ์ควบคุมการทำงานของพัดลมลองใช้น้ำฉีดที่หม้อน้ า(อย่าฉีดไปที่ตัวมอเตอร์โดยตรงเพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือชิ้นส่วนภายในเสียหาย) ถ้าฉีดแล้วพัดลมหยุดทำงานก็แสดงว่า การระบายความร้อนของหม้อน้ำไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ปริมาณของสารหล่อเย็นมีไม่พอเพียง เกิดการอุดตันที่ครีมระบายความร้อนมีตะกรันหรือสนิมในหม้อน้ำ อุปกรณ์ในระบบหล่อเย็น (ปั๊มน้ำเทอร์โมสตัท)บกพร่องแต่ถ้าฉีดน้ำจนแน่ใจว่าอุณหภูมิของเครื่องยนต์ลดลงจนต่ำกว่าอุณหภูมิทำงานแล้วพัดลมก็ยังไม่หยุดทำงานแสดงว่าอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของพัดลม (เทอร์โมสวิตช์)บกพร่องอาการบกพร่อง

ประการสุดท้าย คือ พัดลมไม่หมุนลองตรวจดูฟิวส์เสียก่อนเป็นอันดับแรก(ตำแหน่งของฟิวส์ได้จากคู่มือผู้ใช้รถของแต่ละรุ่น)ถัดจากนั้นก็เป็นสายไฟและขั้วเสียบถ้าไม่มีอะไรผิดปรกติแสดงว่าตัวพัดลมหรือไม่ก็วงจรควบคุมบกพร่องสำหรับการแก้ไขในกรณีนี้คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของช่างที่มีความชำนาญเป็นดีที่สุด ไม่แนะนำให้แก้ไขเอง เดี๋ยวจะได้ไม่คุ้มเสียเพราะวงจรควบคุมพัดลมหม้อน้ำในรถบางรุ่นเชื่อมต่ออยู่กับกล่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์  เคราะห์หามยามร้ายเกิดไปกล่องที่ว่านั่นเสียจะกลายเป็นเรื่องใหญ่

การดูแลรักษาระบบหล่อเย็นโดยสังเขปก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอให้ใช้รถในหน้าร้อนที่จะมาถึงได้อย่างสบายอกสบายใจและสนุกสนานกันทุกท่าน