Grey market อีกช่องทางหนึ่งในการขยายขอบเขตของธุรกิจให้กับกิจการต่างๆ ได้ในอนาคต

Grey market ช่วยทำให้ เกิดการแบ่งส่วนตลาดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และลดปัญหาความสับสนในใจของลูกค้าและเป็นการช่วยกำหนดตำแหน่งทางการแข่งขัน ที่แตกต่างกันได้

Grey market หรือ ตลาดหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ เป็นตลาดของผลิตภัณฑ์แท้ที่นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกติกา เพียงแต่ผู้นำเข้านั้น มักจะไม่ใช่ผู้ที่บริษัทแม่ผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ Grey Market ก็เป็นที่ยอมรับได้ของบริษัทแม่ผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เช่น กรณีที่ในประเทศนั้นไม่มี Distributor หรือ Distributor ไม่ต้องการทำตลาดผลิตภัณฑ์บางรุ่น

อีกเหตุผลที่สำคัญก็คือ สินค้าของเกรย์มาร์เก็ต มักช่วยทำลายตลาดของลอกเลียนแบบ เนื่องจากเป็นของแท้แต่ขายในราคาถูก Grey market สามารถเพิ่มโอกาสทางการตลาด และเพิ่มดีมานด์ของตลาด แบบที่ไม่รู้ตัวแล้ว ยังให้สัญญาณถึงศักยภาพตลาดที่อาจจะขยายตัวได้ในอนาคตด้วย โดยจากการวิจัยปรากฏว่าในหลายๆ ธุรกิจ ยอดขายถึงเกือบ 25% ของตลาดทั้งหมด มาจากลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อจากผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการเท่านั้น โดยเฉพาะพวกคอนซูเมอร์ โปรดักต์ต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายตลาด ไปจับลูกค้ากลุ่มที่ยังมองไม่เห็นชัดเจนนี้ด้วย

Grey market เป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับลูกค้า เพราะมีรถให้เลือกหลายรูปแบบและสามารถเลือกออปชั่นต่างๆ ได้มากกว่า และตัวรถราคายังถูกกว่า ไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปเลือกรถเองถึงเมืองนอก จึงทำให้รถ เกรย์มาร์เก็ต เป็นที่นิยมไม่น้อย ข้อดีของรถ เกรย์มาร์เก็ต คือได้รถรุ่นที่ในเมืองไทยไม่มีขาย หรือรุ่นพิเศษ สามารถเลือกออปชั่นได้ วัสดุและการประกอบที่ดีกว่า เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภค ได้ใช้รถที่ไม่เหมือนใคร บ่งบอกไลฟ์สไตล์ของตัวเอง รถ เกรย์มาร์เก็ต หลายๆ รุ่นมีราคาถูกกว่ารถที่นำเข้าโดยบริษัทแม่